223 Parkrun Chrzanów zimno ale to nie przeszkadzał nikomu 13 kwietnia 2019

223 Parkrun Chrzanów.

Czyli powrót do co sobotnich biegów po krótkiej przerwie.

Krótka przerwa czyli prawie 9 podrząd pominiętych Parkrun-ach. Nie oznacza to że nie biegałem bo akurat biegałem no ale na sobotnie biegi nie byłem w stanie się wyrobić. Dziś jednak się udało pogoda paskudna koło 3 stopni i pełno wilgoci no ale 51 uczestnikom 223 Parkrun chrzanów to nie przeszkadzało i przybyli. Mi bieg udał się na poziomie 29 minut oczywiście aplikację strava Endomondo zgubiły sygnał GPS i naliczył niecały kilometr po 33 minutowym biegu ale pomiar 29 minut jest adekwatny do mojego stopera. Cała trasę dotrzymywał mi towarzystwa Miłosz i powiem szczerze bardzo szybko ta trasa minęła, może nie najlepszy czas ale dla mnie najszybszy Parkrun. Też z uwagi nie wyspania się po nocnej zmianie czas leciał bardzo szybko w moim odczuciu ale w dobrym towarzystwie czas leci właśnie tak, przy okazji rozgrzewka przed jutrzejszym Puszcza Run też zaliczona.

Ja obecnie używam butów do biegania w terenie Adidas Performance TERREX TWO BOA bardzo wygodne i idealne na teren. Brak sznurówek dzięki systemowi BOA, lekkie ale bardzo wytrzymałe nie czuć kamieni pod nogami a przyczepność znakomita.

English: 223 Parkrun Chrzanów.

So return to every Saturday runs after a short break.

A short break, which is almost the 9th subroutine of Parkruns omitted. It does not mean that I did not run because I was running, but I could not work on Saturday’s racing. Today, however, the nasty weather was okay and it was full of moisture, but 51 participants of the 223 Parkrun of the horseradish did not bother and came. My run went at 29 minutes, of course, the Strava and Endomondo application lost the GPS signal and counted less than a kilometer after a 33 minute run but the 29 minute measurement is adequate to my stopwatch. The whole tour was keeping me company Miłosz and I will say honestly very quickly this route has passed, maybe not the best time but for me the fastest Parkrun. Also due to not getting enough sleep after the night shift time flew very quickly in my opinion but in good company time flies just like that, while warming up before tomorrow’s Puszcza Run also counted.

I currently use running shoes in the field of Adidas Performance TERREX TWO BOA very comfortable and perfect for the lack of laces thanks to the BOA system, light but very durable, it does not feel stones under the feet and excellent grip.

Zdjęcie / Photo:

223 Parkrun Chrzanów zimno ale to nie przeszkadzał nikomu 13 kwietnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Time: 39,23

Hi: 177

Lo: 48

Avg: 120

Cal: 513

Fb: 57,80

BMI: 19,89

Fl: 1

144>>79

Więcej informacji /More info: https://strava.app.link/6wgFzrfXRV