Księżyc nad zalewem Chechło w Trzebini 8 grudnia 2019

3-cia nocna zmiana.

Niby 5°C ale odczuwalna temperatura jest niższa.

Niedziela – dziwne ale dziś jest tak samo jak wczoraj, tylko że powietrze suche i przy takiej temperaturze czuć przyjemny chłód. Rzekł bym że jest 0°C ale nieważne lepiej w każdym razie niż wczoraj. Trasa bez większych problemów pokonana do i z pracy, lecz brak czasu spowodował że zaś krótka.

English: 3rd night shift.

Like 5 °C but the felt temperature is lower.

Sunday – strange but today is the same as yesterday, except that the air is dry and at this temperature you feel a pleasant coolness. I would say it’s 0 ° C but never mind better anyway than yesterday. The route without major problems was completed to and from work, but the lack of time meant that it was short.

Zdjęcia / Photos:

Oświetlenie rowerowe Prox Dual Poewr 2x Cree wał zalewu Chechło Trzebinia 8 grudnia 2019
Pulsometr / Heart rate monitor:

Nadal brak / Still missing

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/M6TaY0uGh2

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.