Ulica Trzebińska Piła Kościelecka i most wieczorem 26 stycznia 2020

3 nocne zmiany

W sumie 6 przejazdów i w niedzielę dodatkowo Nordic Walking Chrzanów.

Łącznie około 50 km na rowerze, 9.77 km z kijkami czyli trzy dni przed i po pracy. Pogoda dopisała a mianowicie mróz i suche powietrze. Przed drugą nocną zmianą trochę wiało jak również po, ale wszystkie dni zgodnie mroźne. Jednym słowem warunki atmosferyczne bardzo dobre do aktywności fizycznej na wolnym powietrzu. Udało mi się również uczestniczyć w niedzielnym marszu Nordic Walking Chrzanów taka odmiana po ominiętym Parkrun-ie w sobotę.

Garmin Forerunner 35

English: 3 night shifts

A total of 6 rides and on Sunday additionally Nordic Walking Chrzanów.

A total of about 50 km by bike, 9.77 km with poles, which is three days before and after work. The weather was good, namely frost and dry air. Before the second night shift it was a bit windy as well as after, but all days were frosty. In a word, atmospheric conditions very good for physical activity in the open air. I was also able to participate in the Sunday walking of Nordic Walking Chrzanów such a change after missed Parkrun on Saturday.

Zdjęcia / Photos:

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningów / More info about training’s:

https://strava.app.link/pHTlOeWRz3

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.