3 różne aktywności

Rower, Bieg, Nordic walking.

Wczorajsza podróż do pracy i z pracy w deszczu. Ale może to i lepiej z uwagi na mniejszą ilość soli na drodze którą wypłukał właśnie ten deszcz chociaż w małej części. Sporo zdjęć które zrobiłem było niewyraźnych więc udało mi się jedno najlepsze wyłonić.

Dzisiaj za to dzień zaczął się dosyć aktywnie poranny powrót z pracy dwie godziny snu i nie w pełni kilometrowy bieg na warsztaty Nordic Walking w Chrzanowie. Zaplanowana 5 km trasa wydłużyła się(i to jest dobre) na 10,5 km co i tak jest świetną sprawą może gdyby była bardziej mroźna pogoda byłoby to przyjemniejsze aczkolwiek nie ma co narzekać, mogą narzekać ci co zostali w domu. 11 osób ruszyło w stronę Grobli po drodze dwie osoby odłączyły się, tak oto w 9 osób zakończyliśmy dzisiejsze warsztat nordic walking prowadzone przez Piotrka Potockiego. Po zakończeniu i pożegnaniu się bieg powrotny w stronę domu na dystansie takim samym około 900 m.

Około dwóch i pół godziny przerwy i pora zbierać się do pracy na 12 godzin, a na rowerze aura tak jak przez cały dzień czyli deszczowo, pochmurnie i bardzo dużo wilgoci w powietrzu. Uwagę zasługuje tylko prawie zerowa obecność soli drogowej na asfalcie z uwagi na pogodę. Dzisiejszy dzień nie mogę nazwać tak trzy różne aktywności fizyczne każda wspomaga inne partie mięśni każda wymaga sprawności i kondycji ale nad tym idzie popracować. Jak dla mnie to pierwsze warsztaty Nordic Walking w których mogłem sam iść z kijkami i wcale nie jest to takie łatwe jak by się to mogło wydawać zachęcam każdego do spróbowania. Przyjemności płynące z takiej ilości różnorodnych ćwiczeń są naprawdę warte wysiłku ale to wszystko zwiększa naszą odporność i kondycję.

English: 3 different activities.

MTB,Run,Nordic walking

Yesterday’s trip to work and work in the rain. But maybe it is also better because of the smaller amount of salt on the road which was washed out by this rain, although in a small part. A lot of photos that I made were not clear so I managed to get one best out of it.

Today, for this day began quite active morning return from work two hours of sleep and not a fully kilometer run to the Nordic Walking workshops in Chrzanów. Scheduled 5 km route has extended (and it is good) at 10.5 km which is still a great thing, if it was more cold weather it would be nicer but there is nothing to complain, they can complain to you who stayed at home. 11 people moved towards Groble, on the way two people disconnected, so in 9 people we finished today’s Nordic walking workshop run by Piotr Potocki. After finishing and saying goodbye, the return run towards the house at the distance of about 900 m.

About two and a half hours break and time to gather for work for 12 hours, and bike aura as well as throughout the day or rainy, cloudy and a lot of moisture in the air. The only thing that deserves attention is the almost zero presence of road salt on asphalt due to the weather. Today I can not name such three different physical activities, each one supports other muscle parts, each requires efficiency and fitness, but it’s better to work on that. As for me, this is the first Nordic Walking workshop in which I could go alone with poles and it is not as easy as it would seem to encourage everyone to try. Pleasures coming from so many different exercises are really worth the effort but it all increases our resistance and condition.

Zdjęcia

Wietrznie i deszczowo na ulicy Głowackiego w Trzebini 22 grudnia 2018 Ulica Głoackiego w Trzebini wieczorem test Prox Dual power 2x Cree Xml-T6 22 grudnia 2018 Mostek przy tamie zalewu Chechło w Trzebini 23 grudnia 2018 Wjazd na "okrąg" widokowy nad zalewem Chechło z lewej strony 23 grudnia 2018 Wjazd na "okrąg" widokowy nad zalewem Chechło w Trzebini z prawej strony 23 grudnia 2018 Zapis trasy biegu na warsztaty nordic walking Chrzanów 23 grudnia 2018 Zapis trasy aplikacji Strava z warsztatów nordic walking w Chrzanowie 23 grudnia 2018

Pulsometr/Heart rate

Z uwagi na brak czasu nie spisałem parametrów z poszczególnych treningów, ale obiecuję że to ostatni raz.

Due to the lack of time, I did not write down parameters from individual trainings, but I promise that this is the last time.

Więcej informacji o treningach dziś/today:
Rowerem/MTB https://strava.app.link/Q2jc95S2SS
Bieg/Run : https://strava.app.link/zfS7TtX2SS
Nordic walking : https://strava.app.link/9zll9ac3SS