Animacja nad A4 widok z ulicy Głowackiego w Trzebini wieczorem 3 listopada 2019

4 dni przerwy i wróciły cieplejsze dni.

Zaś noce i poranki są zimne(prócz poniedziałkowego).

Temperatura skacze, trochę w nocy (np. 1 listopada mróz) a w ciągu dnia dziś 3 Października akurat 17°C tak najwięcej było. Chociaż jadąc do pracy wieczorem temperatura utrzymywała się w granicach 16°C to sporo w porównaniu z ostatnimi dniami. Trasa krótka jednak przyjemna i bez większych problemów.

Poranek zaś z drobnym zaskoczeniem bo temperatura nie spadła przez noc poniżej 15°C.

English: 4 days break and warmer days returned.

And the nights and mornings are cold (except Monday).

The temperature jumps, a bit at night (e.g. November 1 frost) and during the day today 3 November just 17°C it was the most. Although going to work in the evening the temperature was around 16°C is quite a lot compared to last days. The short route, however, is pleasant and without major problems.

The morning with a slight surprise because the temperature did not fall below 15 ° C overnight.

Zdjęcie / Photo:

Prox Dual Power 2x Cree xml-T6 ulica Głowackiego w Trzebini wieczorem 3 listopada 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/Eaw7f8ndk1

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.