Wschód słońca nad zalewem Chechło 1 grudnia 2019

-4°C, -4°C i śnieg.

W sobotę wieczorem mróz a nad ranem w niedzielę pierwszy śnieg.

Zaczynają się wreszcie ujemne temperatury, jadąc wieczorem jednak nie było ślisko. Za to robi się przyjemnie a powietrze jest bardziej suche i człowiek nie poci się tak szybko. Ruch na drogach wyjątkowo mały ale ważne ze nie jest ślisko.

O poranku warunki atmosferyczne troszkę uległy zmianie gdyż pojawił się pierwszy śnieg, dobrze że w małej ilości, ale tak czy inaczej było bardzo ślisko w szczególności miejscami.

English: -4°C, -4°C and snow.

It is freezing on Saturday evening and the first snow on Sunday morning.

Finally, the freezing temperatures begin, but in the evening it wasn’t slippery. But it gets pleasant and the air is drier and you don’t sweat so quickly. Traffic on the roads is extremely low, but it is important that it is not slippery.

In the morning the weather conditions changed a little because the first snow appeared, it was good that in a small amount, but anyway it was very slippery in particular places.

Zdjęcia / Photos:

Oznaki mrozu na ulicy Głowackiego w Trzebini 30 grudnia 2019 Kross level B3 i Prox dual power 2x Cree wieczorem Trzebinia 30 listopada 2019 Pierwszy śnieg wał zalewu Chechło w Trzebini 1 grudnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/h7KSyyJe41

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.