OsmAnd

OsmAnd (Open Street Maps Automated Navigational Directions) – aplikacja opensource służąca do nawigacji podczas jazdy m.in. na rowerze. Posiada możliwość pobrania dowolnych map i korzystania z nich w trybie offline.

Nawigacja OsmAnd kompatybilna jest z urządzeniami mobilnymi; działa m.in. dzięki sygnałowi GPS oraz danym komórkowym. Aplikacja posiada kompaktowe mapy wektorowe i kafelkowe, których użytkowanie możliwe jest także w trybie offline dzięki zapisaniu na karcie pamięci. Obejmuje swym zakresem niemal wszystkie skrawki Ziemi, z wyróżnieniem ich także względem trybu poruszania się; wyznacza więc jazdę komunikacją publiczną, samochodem, wskazuje również trasy rowerowe.

Mapy Osmand działają dzięki pobraniu ich na urządzenie mobilne, jednak konieczność ciągłych aktualizacji map zmusza twórców aplikacji do pracy w oparciu o donacje. Cechą odróżniającą OsmAnd od innych aplikacji jest brak konieczności ciągłej rejestracji danych za pomocą internetu (możliwość pracy offline).