Zachód słońca nad plażą miejską Brzozowiec Będzin 2 maja 2019

Bieg z gwiazdami i marsz nordic walking Będzin 2 maja 2019

Tym razem już na spokojnie jechaliśmy po odbiór pakietów startowych.

Zmęczeni głównie czekaniem 5 godzin na bieg w Katowicach niż samym biegiem, do Będzina jechaliśmy już ze spokojem gdyż pakiety opłacone były a nie tak jak wcześniej darmowe. Zjedliśmy coś i wypiliśmy po piwie izotonicznym bezalkoholowym a z uwagi na spadającą temperaturę ubraliśmy się troszkę cieplej niż na bieg w Katowicach i to był błąd gdyż marsz nordic walking okazał się bardziej wymagający niż ten bieg z flagą wcześniej. Ja przepocony byłem całkowicie i do tej pory nie rozumiem jak ludzie maszerując z kijkami mogą mieć tak z taką samą prędkość jak niektórzy biegacze dałem z siebie wszystko w sumie nie tylko ja ale dogonić kogoś kto biegnie z kijkami a nie maszeruje szybko nie mam szans. Może z uwagi na to że było ciemno i przez to że co 100 metrów nikt nie stał i nie patrzył czy ktoś rzeczywiście idzie z zasadami nordic-walking czy podbiega dlatego tak wszystko się odbyło, tak czy tak impreza udana. Na mecie byłem 9 w OPEN z czasem 44:44 a w kat. M30 / mce 3 , Miłosz 10 w OPEN z czasem 45:40 a w kat. M30 / mce 4, a 4 miejsce miała Anna w OPEN zaś K40 / 1 miejsce brawo. Był to mój pierwszy Marsz Nordic Walking i pewnie nie ostatni, ustanowiłem swój życiowy czas a Anny, Miłosza zostały poprawione i ustanowione lepsze. Posiłki w formie zup do wyboru i hot doga a w miedzy czasie pokazy tancerzy ognia. W końcu oczekiwanie na rozdanie nagród i losowanie, mi udało się wygrać kartę podarunkową do znanego sklepu o wartości 100 złotych. Zmęczeni po całym dniu udaliśmy się w drogę powrotną do domu podziękowania jeszcze raz dla Anny oraz Miłosza dzięki któremu udała się cała nasza wyprawa.

English: Running with the stars and walking nordic walking Będzin 2 May 2019

This time we rode quietly to receive the starter packages.

Tired mainly by waiting 5 hours on the run in Katowice than just running, we went to Bedzin with peace of mind because the packages were paid and not as free as before. We ate something and drank non-alcoholic isotonic beer and due to the falling temperature we dressed a little warmer than running in Katowice and it was a mistake because the Nordic walking was more demanding than the one with the flag earlier. I was sweaty completely and so far I do not understand how people marching with poles can have the same speed as some runners gave me all in all, not only I but catch up with someone who runs with poles and does not march quickly I have no chance. Maybe due to the fact that it was dark and because every 100 meters nobody stood and did not watch whether someone really goes with the principles of Nordic-walking or runs up, that’s why it all happened, anyway the event was successful. At the finish I was 9 in OPEN with time 44:44 and in category M30 / place 3, Miłosz 10 in OPEN with time 45:40 and in category M30 / place 4, and 4th place had Anna in OPEN and K40 / 1 place bravo. It was my first Nordic Walking March and probably not the last, I established my life time and Anna, Miłosz were improved and established better. Meals in the form of soups to choose from plus hot dog and between fire dancers show. Finally, waiting for the prize and draw, I managed to win a gift card to a well-known store worth PLN 100. Tired after a whole day, we went back to the house thanks again for Anna and Miłosz, thanks to which our entire trip went.

Zdjęcia / Photos:

Przemsza przy plaży miejskiej Będzin Brzozowica 2 maja 2019 Przemsza przy plaży miejskiej w Będzinie, przed biegiem z gwiazdami i marszem nordic walking 2 maja 2019 Plaża miejska Brzozowiec Będzin odbiór pakietów startowych przed biegiem z gwiazdami i marszem nordic walking 2 maja 2019 Plac zabaw na plaży miejskiej Brzozowiec Będzin 2 maja 2019 przed biegiem z gwiazdami i marszem nordic walking

Pokaz tancerzy ognia na plaży miejskiej w Będzinie po biegu i marszu NW 2 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off.

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/oEGntO7wrW