Za mostkiem kolejowym i ulicą Tuwima w Trzebini śmieci w lesie 27 grudnia 2018

Błoto MTB, ale kolejne śmieci w lesie

Mało czasu dziś ale po drodze zauważyłem kolejne śmieci w lesie.

Poruszałem już kiedyś temat śmieci, wyrzucania ich w lesie i tego co głupota ludzka nie potrafi zrozumieć czyniąc takie rzeczy. Trzeba zaostrzyć przepisy albo zwiększyć kar. Można przecież by zmontować monitoring przy wyjazdach do lasu, ewentualnie tabliczki ostrzegające o monitoringu i szybko by się mogło okazać że to pomaga w zależności od zastosowanego środka zapobiegającego. Możliwości jest wiele a w okolicach Chrzanowa i Trzebini jaki i innych miast przeważnie przy wjazdach do lasu i w większości tych samych miejscach śmieci są wysypywane. Ręce opadają widząc części samochodowe motoryzacyjne różnych marek, jak i opony rozmiarowo różne brak mi słów…

Proszę o komentarze jeżeli ktoś ma jakieś propozycję co można zrobić aby częściowo zapobiegać temu zjawisku.

Zapraszam Program Partnerski Ceneo.pl

English: Mud, and further garbage in the forest.

Little time today but I noticed another garbage in the forest along the way.

I’ve already touched the subject of rubbish, throwing them away in the forest and what human stupidity can not understand doing such things. You have to tighten rules or increase penalties. You can, after all, assemble monitoring during trips to the forest, or warning signs about monitoring and it would quickly turn out that it helps depending on the preventive measure used. There are many possibilities, and in the vicinity of Chrzanów and Trzebinia, as well as other cities, mostly when entering the forest and in most of the same places, garbage is poured out. The hands are falling, seeing automotive parts of various brands, as well as tires of various sizes, I have no words …

I am asking for comments if anyone has any proposal what can be done to partially prevent this phenomenon.

I invite u to Ceneo.pl Affiliate Program also available in English.

Zdjęcia / Photo’s

Ciek wodny w lesie Trzebinia między ulicami Tuwima a Sikorskiego 27 grudnia 2018 Ciek wodny w lesie Trzebinia między ulicami Tuwima a Sikorskiego inne ujęcie 27 grudnia 2018 Koniec ulicy Tuwima w Trzebini przed mostkiem 27 grudnia 2018 Rower Kross level b3 zimą bez śniegu błoto w lesie rowerem365 27 grudnia 2018 Śmieci w lesie Trzebinia za mostkiem kolejowym i ulica Tuwima  27 grudnia 2018 Trochę głębiej w lesie blisko cieku wodnego między ulicą Tuwima a Sikorskiego w Trzebini 27 grudnia 2018 Ulica Kwiatowa w Trzebini zimą błoto 27 grudnia 2018

Pulsometr / Heart rate monitor

Time: 40’08

Hi: 160

Lo: 68

Avg: 125

Cal: 364

Fb: 42,08

BMI: 20,09

Fl: 1

130>>72

Więcej informacji / more info : https://strava.app.link/2IqehZkvZS