Przepiękny zachód słońca ulica Borowcowa Chrzanów 2 lipca 2019

Chłodniej troszkę, dlatego przyjemniejszy trening.

Chrzanów, Zagórze, Źródełko pod Bukowicą, zaś Zagórze, Pogorzyce, Płaza, Bolęcin, Piła Kościelecka, Trzebinia oraz prawie 30 km przyjemnego treningu. 

2 Lipca czyli pierwszy dzień po serii upałów w którym było chłodniej, a wieczorem jeszcze przyjemniej pomijając fakt tylko mnóstwa owadów w jakimkolwiek lesie. Nie można się na chwilę nawet zatrzymać chociażby zdjęcie zrobić żeby cię nie zaatakowało mnóstwo latających krwiopijców. Źródełko pod Bukowicą było jednym z takich miejsc fakt że zrobiłem kilka zdjęć i zdążyłem się nawet napić wody był nie lada wyczynem. Tak jak wspomniałem odganiać się trzeba od wszystkiego co lata bo zaraz na tobie usiądzie i gryzie nie mam na myśli tu tylko komarów. Podczas jazdy na szczęście większość znika z ciała ale nie z powietrza więc podstawą są okulary i zamknięte usta. Z Zagórza przyjemny podjazd w stronę Pogorzyc dosyć wąską drogą, idzie się trochę spocić i ciężko tu nie otwierać buzi podczas wysiłku ażeby złapać więcej powietrza. Ale każdy podjedź się kończy wcześniej czy później i zjeżdżając z góry można odpoczywać i się chłodzić. Jak zwykle czas przed pracą goni więc na puszczę Dulowską nie miałem czasu dotrzeć bo by troszkę więcej kilometrów wpadło, ale nadrobię to jutro.

English: Cooler, therefore, a more pleasant training.

Chrzanów, Zagórze, Source near Bukowica, again Zagórze, Pogorzyce, Płaza, Bolęcin, Piła Kościelecka, Trzebinia and almost 30 km of pleasant training.

July 2 the first day after a series of hot weather in which it was colder, and in the evening even more pleasant, ignoring the fact that only a lot of insects in any forest. You can not even take a photo for a moment to do so that not many of the flying bloodsuckers attack you. The spring near Bukowica was one of such places, the fact that I took a few photos and even had a drink of water was a real feat. As I mentioned, you have to get rid of everything that flies because I will sit down and bite you, I do not mean only mosquitoes here. During the ride, luckily most of them disappear from the body but not from the air so the basis is the glasses and closed mouth. From Zagórze a pleasant driveway towards Pogorzyce is quite a narrow road, it goes a little sweaty and it’s hard to not open your mouth here in order to catch more air. But every drive up ends sooner or later and when riding down from the mountain you can rest and cool yourself. As usual, the time before work, so chasing Dulowska in the forest, I did not have time to get because a few more kilometers came up, but I’ll make up for it tomorrow.

Zdjęcia / Photos:

Rezerwat Przyrody Bukowica Zagórze rowerem365.pl 2 lipca 2019 Źródło pod Bukowicą wieczorem, Kross level b3 Zagórze 2 lipca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak dzisiaj / None today.

Więcej informacji o treningu / More info about training:

https://strava.app.link/PpGg6JTl0X