Główka ramy

Główka ramy – to część ramy rowerowej, będąca podłużną metalową rurą, do której wkłada się rurę sterową. Od góry element ten łączy się z górną rurą ramy, a od dołu styka się z dolną rurą ramy. Główka ramy rowerowej zawiera stery rowerowe, dzięki którym obraca się przedni widelec: element konstrukcyjny roweru przymocowany do główki ramy.

Długość główki ramy zależy od przeznaczenia roweru: jest ona zwykle większa w rowerach miejskich i turystycznych, dzięki czemu możliwe jest siedzenie w pozycji bardziej wyprostowanej, niż ma to miejsce w przypadku roweru górskiego. Rowery przeznaczone do jazdy terenowej i po wzniesieniach mają z kolei krótszą główkę ramy, co wymusza na rowerzyście zgiętą pozycję ciała podczas jazdy. Znaczenie ma także kąt główki ramy, który wpływa na komfort i sposób prowadzenia ruchu roweru, w tym jego stabilność, czułość na intencje rowerzysty dotyczące kierunku jazdy i stopień amortyzacji wstrząsów. Kąt główki ramy liczy się szczególnie w przypadku rowerów sportowych, ponieważ może znacząco wpływać na osiągane wyniki.