Konus rowerowy

Konus rowerowy – element znajdujący się w korpusie piasty rowerowej, nakręcany na oś. Kulki (łożyska) obracają się pomiędzy wewnętrzną bieżnią w piaście a konusem z zewnętrzną bieżnią. Konus do roweru jest jedną z części użytkowych piasty, które wymagają regularnego przeglądu i naprawy lub wymiany, kiedy zachodzi nagła potrzeba. Może być związana m.in. z zaburzeniem funkcjonowania osi roweru, doprowadzając do jej rozregulowania, wpływającego bezpośrednio na trajektorię jazdy, komfort i szansę zniszczenia elementów tworzących oś roweru przez ich nadmierną destabilizację.

Konus piasty wraz z nią samą dla poprawienia pracy osi roweru powinien być regulowany na poziomie bieżni, piasty i ostatecznie konusa, wykręcając go w odpowiedni sposób, aby doprowadzić go ostatecznie do prawidłowego ustawienia, następnie zamykane specjalnie zaprojektowaną w celu stabilizacji konusów nakrętką.

Konus do roweru powinien być regulowany na bieżni piasty za pomocą kluczy, ostrożnie sprawdzając, czy zacisk wywierany na oś jest właściwie dostrojony. Zazwyczaj dobrze dostrojony zacisk na oś charakteryzuje się lekkim poluzowaniem łożyska, które po zaciśnięciu i ustawieniu odpowiednio na piaście konusów powinno być uregulowane, będąc tym samym gotowym do prawidłowego użytkowania roweru.