Plaża po rewitalizacji, zalew Chechło o poranku Trzebinia 22 czerwca 2019

Czwartek i nocna zmiana MTB.

Miało być chłodno i jest.

Upały troszkę odpuszczają, chociaż na chwilę. Sprzyja to aktywności fizycznej bo zauważyłem że więcej osób wychodzi na zewnątrz aby ćwiczyć. Komarów mnóstwo jak już wspomniałem wcześniej więc jedziemy bez zatrzymywania się, chociaż o poranku można.

Nad ranem dzień zaś wita chłodem, jak na razie codziennie i jest to chwila odpoczynku od upalnego dnia.

English: Thursday and night MTB change.

It was supposed to be cool and it is.

The heat is forgiven a little, although for a moment. This promotes physical activity because I noticed that more people go outside to exercise. Mosquitoes are plenty as I mentioned earlier so we go without stopping, although in the morning you can.

In the morning the day welcomes the cold, so far every day and it is a moment of rest from a hot day.

Zdjęcie / Photo:

Rodzinka kaczek na zalewem Chechło wieczorem, Trzebinia 21 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji / More info:

https://strava.app.link/HeJwuF1YHX