Piękne zimowe popołudnie w słońcu ulica Głowackiego 15 stycznia 2020

Dwie dniówki na minusie

Przynajmniej mróz był przed pracą.

We wtorek i środę warunki atmosferyczne podobne w drodze do pracy około -5°C ~ -2°C. Jednakże już inne podczas powrotu, a mianowicie pierwszego dnia wracając temperatura ok 2°C, zaś w środę aż 8°C, tak więc wahania niemałe. Na drogach ruch nie duży przed, ale spory po pracy. W trakcie tych 4 przejazdów księżyc był ładnie widoczni, lecz uchwyciłem go tylko jednego dnia. Za to w drodze powrotnej wrażenie jakby wiosna się rozpoczynała a to przecież zima.

English: Two days before work minus

At least the frost was before work.

On Tuesday and Wednesday, atmospheric conditions similar on the way to work around -5 ° C ~ -2 ° C. However, others already during the return, namely on the first day the temperature returns around 2 ° C, and on Wednesday up to 8 ° C, so considerable fluctuations. On the road traffic is not heavy before, but considerable after work. During these four journeys, the moon was clearly visible, but I only caught it in one day. On the way back, however, it seems as if spring is beginning and it’s winter.

Zdjęcia / Photos:

Księżyc Trzebinia ulica Stalowa poranek 14 stycznia 2020
Ulica Okrzei o poranku mróz 15 stycznia 2020
Pulsometr / Heart rate monitor:

14 Stycznia

148 bpm Średnie tętno / 148 bpm Average heart rate

183 bpm Maksymalne tętno / 183 bpm Maximum heart rate

15 Stycznia

139 bpm Średnie tętno / 139 bpm Average heart rate

165 bpm Maksymalne tętno / 165 bpm Maximum heart rat

Więcej informacji na temat treningu More info about training:

https://strava.app.link/TXySHEv5g3

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.