Ulica metalurgiczna w Trzebini 6 grudnia 2019

Dwie nocne zmiany

Temperatura na pierwszej -3°C a drugiej już 4°C.

Przyjemny chłód na zewnątrz ale trasa i tak krótka. W drodze do pracy jak również w powrotnej pierwszego dnia wszystko z powodu braku czasu.

Druga nocna zmiana trasą nie różniąca się wcale, jak również w drodze powrotnej. Jednakże temperatura wzrosła o prawie 9°C czyli plus 5°C, zrobiło się cieplej i ubranie trzeba było dostosować do warunków aby się nie spocić.

English: Two night shifts

The first temperature is -3 °C and the second temperature is 4 °C.

Nice cool outside but the route is still short. On the way to work as well as on the return the first day everything due to lack of time.

The second night route change did not differ at all, as well as on the way back. However, the temperature increased by almost 9 °C or 5 °C, it got warmer and the clothes had to be adjusted to the conditions in order not to sweat.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/N1pP0T8Of2

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.