Różanecznik żółty na łące niedaleko osiedla Gaj w Trzebini 26 maja 2019

Dzień Matki i bieg.

Po złożeniu życzeń chwila czasu na bieganie.

Bardzo gorąco, wręcz duszno ale po biegu minęła godzina może więcej i zaczął padać deszcz. Ale najpierw od samego początku mi się nie chciało biegać, po kilometrze zaczęło przechodzić, pewnie przez tą dłuższą przerwę od biegania. Muszę poćwiczyć trochę przed Bukowica Run 2 czerwca 2019 bo już dużo nie zostało tylko 13 dni. Trasa bardziej terenowa ale po równym na niektórych odcinkach, temperatura i ten zaduch zmęczył mnie bardziej niż zwykle. Jakoś wolę chłodne dni i nawet bardziej mróz jak biegam. Trening udany a w Gaju biega mi się lepiej niż w Chrzanowie poza tym GPS uciął ok 2 kilometry nie wiem czemu. Kolejny test butów Adidas Performance Terrex Two BOA zaliczony w 100%, świetnie sprawdzają się w terenie, biegając po kamieniach nie czuję się ich pod nogami, a przy dłuższym biegu stopy nie bolą. Więcej informacji na temat tych butów po kliknięciu w link powyżej, dodam że od jakiegoś czasu są na dużej przecenie więc warto zaoszczędzić i kupić te świetnie dopasowane do terenu oraz trudnych warunków buty.

English: Mother’s day and running.

After making a wish, some time for running.

Very hot, even stifling but after the run an hour has passed maybe more and it started to rain. But first I did not want to run from the very beginning, after a kilometer it began to pass, probably through the longer break from running. I need to practice a bit before Bukowica Run on June 2, 2019 because there are not only 13 days left. The route is more terrain but even on some sections, the temperature and this stuff have tired me more than usual. Somehow I prefer cold days and even more cold as I run. Successful training and in Gaj I run better than in Chrzanów, except that the GPS cut off about 2 kilometers I do not know why. Another Adidas Performance Terrex Two BOA shoes test is 100% reckoned, works well in the field, running on stones I do not feel under their feet, and with longer running feet do not hurt. More information on these shoes after clicking the link above,I will add that they have been on a large discount for some time so it is worth to save and buy these shoes that are perfectly suited to the terrain and difficult conditions.

Zdjęcia / Photos:

Poziomka prawie dojrzała, las niedaleko osiedla Gaj 26 maja 2019 Ścieżka zdrowia w stronę osiedla Gaj 26 maja 2019 Szyna torów kolejowych niedaleko <Elektrowni Siersza 26 maja 2019 Buty Adidas Performance Terrex Two BOA test w terenie Trzebinia, Dzień Matki 26 maja 2019 Wspinanie się na nasyp kolejowy, cmentarz niedaleko osiedla Gaj 26 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Time: 1:23’53

Hi: 187

Lo: 42

Avg: 142

Cal: 1300

Fb: 166

BMI: 19,89

Fl: 1

158>>81

Więcej informacji: https://strava.app.link/7yqxmVYL3W