Półmetek II Rodzinnego Rajdu Rowerowego z okazji Dnia Matki, Zagórcze Duże ulica Wojciecha 25 maja 2019

II Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Matki 25.05.2019

Przed rajdem pogoda idealna.

Niczym zamówiona dosłownie mówiąc od samego rana słońce ładnie świeciło i do końca dnia tak zostało. Wyruszyliśmy przed 9:00 tak aby być wcześniej potwierdzić uczestnictwo w rajdzie na miejscu nie było sporo osób ale to po chwili się zmieniło. O 10:00 miał być start, przeciągnął się parę minut ale w końcu wystartowaliśmy. Przyjemna około 20 kilometrowa trasa zleciała wolnym tempem z uwagi na postoje przy przejazdach z ruchliwymi drogami. Ja osobiście policje zabezpieczająca trasę zauważyłem w połowie trasy niedaleko zakładów mięsnych w Chrzanowie, co chwilę jakieś samochody nas wyprzedzały. Jadąc z dzieckiem które samo pokonuje na swoim rowerze tą trasę nie czułem się zbyt bezpiecznie z uwagi brak większej kontroli nad ruchem drogowym. Ale bywało gorzej tak czy inaczej wszystko zakończyło się w bezpiecznej atmosferze na mecie przy i dzięki gościnności Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie. Konkursy min. rzuty karne i rzut kaloszem były konkurencjami rodzinnymi, a slalom rowerowy, zajęcia plastyczne, krzyżówka i wiedza o Kościelcu indywidualne. Nam się udało wygrać jedynie 2 nagrody w finałowym losowaniu:) tak więc dzieci zadowolone jak i my. Nie zapomnijmy o pysznym posiłku regeneracyjnym żurek z jajkiem i kiełbasą za który dziękuję było pyszne 100 razy lepszy niż „zupa woda” na tegorocznej mecie rajdu Kraków Trzebinia, oraz dokładki bez ograniczeń a nie na kupony. Oby za rok kolejny rajd był również udany jak ten zapraszam wszystkich.

English: II Family Cycling Rally on the occasion of Mother’s Day 25/05/2019.

The weather is perfect before the rally.

The sun, ordered literally from the very morning, shone nicely and remained so until the end of the day. We left before 9:00 in order to be confirmed in advance of participation in the rally there were not many people on the spot, but it changed after a while. At 10:00 am it was supposed to be a start, it lasted a few minutes but finally we took off. A nice 20-kilometer route was running at a slow pace due to stops at crossings with busy roads. I personally saw the police securing the route in the middle of the route near Meat plants in Chrzanów, every now and then some cars were ahead of us. Coming with a child who carries on his own bike this route did not feel too safe due to the lack of greater control over the traffic. But sometimes it was worse anyway, everything ended in a safe atmosphere at the finish line and thanks to the hospitality of Primary School No. 6 in Chrzanów. Contests min. Penalty shoot-outs and throw-out were family competitions, and bicycle slalom, art classes, crosswords and knowledge about individual Kościelec. We only managed to win 2 prizes in the final draw 🙂 so the children are happy as well as us. Do not forget about the delicious regenerating meal of sour rye soup with egg and sausage for which I thank you was delicious 100 times better than „soup water” at this year’s rally Krakow Trzebinia, as well as unlimited additions and not coupons. Let me hope that next year the rally will be as good as I invite everyone. Ideal weather.

Zdjęcia / Photos:

Szkoła Podstawowa Nr 6 w Chrzanowie, start II Rodzinnego rajdu rowerowego z okazji Dnia Matki 25 maja 2019 Szkoła Podstawowa Nr 6 Chrzanów tuż przed startem rajdu rowerowego z okazji Dnia Matki 25 maja 2019 Niedaleko koloni Stella droga wzdłuż torów, Rajd rowerowy z okazji dnia matki 26 maja 2019 Półmetek II Rodzinnego Rajdu Rowerowego z  okazji Dnia Matki, Zagórcze Duże ulica Wojciecha 25 maja 2019 Półmetek II Rodzinnego rjdu rowerowego z okazji Dnia Matki Zagórcze Duże 25 maja 2019 Ulica Wojciecha Zagórcze Duże II Rodzinny Rajd Rowerowy z okazji Dnia Matki 25 maja 2019 Zielony szlak rowerowy przy ulicy Borowcowa, Chrzanów Zagórze podczas rajdu rowerowego z okazji Dnia Matki 25 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/PwYaol07YW