III Bieg z Flagą Katowice 2 maja 2019 Dolina Trzech Stawów

III Bieg z flagą Katowice 2 maja.

Czy zapiszemy się i zdobędziemy pakiet startowy na bieg?

Takie pytanie mogliśmy sobie zadać bo tak naprawdę do końca nie wiadomo było czy się uda. Nie zdążyliśmy z zapisami online więc musieliśmy być przed 12:00 w dniu biegu aby spróbować szczęścia, bo było podobno 100 pakietów startowych. Byliśmy na miejscu a kolejka nie mała nerwowa atmosfera wisiała nad wszystkimi czekającymi, ale w końcu udało się zapisać. Później okazało się że po 16 będzie jeszcze możliwość zapisu gdyż niektórzy zapisani nie przybyli. Mieliśmy ok 5 godzin do startu które zleciały nam dość szybko w oczekiwaniu na bieg. Impreza bardzo dobrze zorganizowana i w całości darmowa co dodatkowo jest świetne. Cała trasa biegu prowadziła Dolina trzech stawów i przy lotnisku Muchowiec. Na mecie meldujemy się z czasem ja 28:12, Miłosz 28:13, Anna 27:37 bo biegliśmy razem😊, dostaliśmy piękne medale i wiem że warto było tu przyjechać. Jako posiłek bułki do wyboru i batonik z musli. Po biegu dużo czasu nie było bo mieliśmy do odebrania pakiety startowe w Będzinie na Nordic Walking który był o 21:00 tylko że ich odbiór był wcześniej. Ale to w kolejnym wpisie.

English: III Run with the flag Katowice May 2, 2019

Will we sign up and get the starter package for the race?

We could ask such a question because it really did not really know if it would work. We did not have time to register online so we had to be before 12:00 on the day of the race to try our luck, because there were supposedly 100 starter packs. We were on the spot and the queue was not a nervous atmosphere hanging over everyone waiting, but finally managed to save. Later it turned out that after 16 it would be possible to save because some of the subscribers did not come. We had about 5 hours to start which flew us quite quickly in anticipation of the run. The event is very well organized and completely free, which is also great. The entire course of the run was led by the Valley of three ponds and by the Muchowiec airport. At the finish line, we report with time 28:12, Miłosz 28:13, Anna 27:37 because we ran together😊, we got beautiful medals and I know that it was worth coming here. As a meal, bread rolls to choose from and a muesli bar. After the run there was not much time because we had to pick up the starter packages in Będzin for Nordic Walking which was at 21:00 only that their reception was earlier. But this is in the next post.

Zdjęcia / Photos:

Katowice III Bieg z Flagą 2 maja 2019 oraz Będzin bieg z gwiazdami i marsz nordic walking medal III Bieg z Flagą Katowice przed startem 2 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off.

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/z7c4GJ63pW