BYPAD

BYPAD (Bicycle Policy Audit) – audyt polityki rowerowej to narzędzie służące do oceny i wypracowania rozwiązań podnoszących jakość polityki rowerowej dla danego miasta lub regionu.

Historia

BYPAD został opracowany i sfinansowany w ramach projektu Unii Europejskiej – „Inteligentna Energia dla Europy” w 1999 roku przez międzynarodowe konsorcjum ekspertów rowerowych. Początkowo odnosił się on do dużych i średniej wielkości miast, natomiast w latach 2003-2008 rozwijano BYPAD w projektach „BYPAD+” (2003-2005) oraz „BYPAD-Platform” (2006-2008), w których zwiększono jego działanie o mniejsze miasta i całe regiony oraz pracowano nad poprawą metodologii. W 2008 roku Unia Europejska zakończyła finansowanie projektu, a z procesu BYPAD do tego czasu skorzystało 130 miast i regionów w 21 państwach europy. Projekt kontynuowany jest przez specjalistów, a organizacja FGM-AMOR pełni funkcję międzynarodowego punktu kontaktowego i biura BYPAD.

Proces BYPAD

Proces BYPAD pozwala na samodzielną ocenę przez miasto bądź region jakości swojej polityki rowerowej dzięki zawartej w nim analizie mocnych i słabych stron otrzymując przy tym sugestię, w jaki sposób mogłyby ją poprawić. Proces występuje w trzech wersjach dostosowanych do:

  • mniejszych miast o wielkości około do 50 tys. mieszkańców;
  • dużych miast i aglomeracji mających ponad 50 tys. mieszkańców;
  • regionów, będących w zależności od kraju prowincjami czy powiatami.

BYPAD dzieli politykę rowerową na 9 dziedzin, które przypisuje się do etapów: planowania, akcji i monitoringu. Polityka rowerowa wg procesu BYPAD jest dynamicznym procesem i przebiega cyklicznie przez kolejne etapy.