Ghostbike

Ghostbike (duch roweru) – to rodzaj pomnika mającego upamiętniać śmierć rowerzysty w wyniku wypadku.

Forma i charakterystyka

Ghost bike ustawiany jest w miejscu wypadku drogowego, którym zazwyczaj jest ścieżka rowerowa lub chodnik przy drodze. Dzięki temu stanowi on upamiętnienie dla zmarłego, jednocześnie będąc przestrogą dla innych, zwracając uwagę na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Ghost bike zazwyczaj ma formę starego roweru pomalowanego w całości na biało, do którego często doczepia się tabliczkę upamiętniającą zmarłego.

Historia

Autorem artystycznego pomysłu pomalowanego w całości na biało roweru jest Jo Slot, artysta z San Francisco, który w 2002 roku zaczął przemalowywać na biało i fotografować porzucone rowery, umieszczając później ich zdjęcia w internecie. Natomiast pierwsze wykorzystanie tego pomysłu w formie ducha roweru nastąpiło w październiku 2003 roku, w USA. Patrick Van Der Tuin ustawił go przy Holly Hills Boulevard w St. Louis z tabliczką informującą o częstych wypadkach z udziałem rowerzystów w tamtym miejscu. Później, wraz z przyjaciółmi, ustawił on kolejne tego typu instalacje, a ich idea została zaczerpnięta i do 2006 roku powstały one także w innych miastach jak: Pittsburgh, Nowy Jork, Seattle, Chicago i Londyn, a później także w innych krajach całego świata.

Pierwszy w Polsce ghost bike ustawiła Fundacja Fenomen przy bramie Starego Cmentarza w Łodzi drugiego listopada 2009 roku. Upamiętnia on zmarłego w tamtym miejscu w wyniku potrącenia przez samochód Marciusza Moronia.