Kontrapas rowerowy

Kontrapas rowerowy – to szczególny przypadek pasa ruchu dla rowerów, który jest wydzielony na ulicy jednokierunkowej i pozwala na ruch rowerowy w kierunku przeciwnym do obowiązującego pozostałe pojazdy.

Budowa i oznakowanie

W odróżnieniu od drogi rowerowej kontrapas zawsze jest częścią jezdni i wydzielony jest przy pomocy oznakowania poziomego w postaci ciągłych lub przerywanych linii. Kontrapas rowerowy zawsze znajduje się przy lewej krawędzi jezdni, względem ruchu dozwolonego dla pozostałych pojazdów. W Polsce kontrapasy mogą być budowane na ulicach o dozwolonej prędkości nieprzekraczającej 50 km/h i muszą posiadać oznakowanie poziome oraz pionowe w postaci znaków B-2 („zakaz wjazdu”) i D-3(„droga jednokierunkowa”) wraz z tabliczkami T-22 – „nie dotyczy rowerów jednośladowych”.

Innym rozwiązaniem umożliwiającym ruch rowerzystom w przeciwnym kierunku po ulicy jednokierunkowej jest kontraruch rowerowy. Wymaga on takiego samego oznakowania pionowego jak kontrapas, jednak w odróżnieniu od niego na jezdni nie wydziela się osobnego pasa dla rowerzystów.

Pierwszy w Polsce kontrapas rowerowy powstał w 1993 roku w Poznaniu na ulicy Wronieckiej. Obecnie jest to rozwiązanie szeroko stosowane m.in. ze względu na stosunkowo niskie koszty w dogęszczaniu sieci rowerowej.

Zasady ruchu na kontrapasie rowerowym

Ruch na kontrapasie odbywa się tylko w jednym kierunku – przeciwnym do reszty drogi jednokierunkowej. W kierunku przeciwnym rowerzyści poruszają się po jezdni. Zgodnie z oznakowaniem do jazdy po kontrapasie dopuszcza się tylko rowery jednośladowe.