Krzyżowy zaplot koła

Krzyżowy zaplot koła – to grupa sposobów zaplatania kół rowerowych polegająca na mijaniu się pobliskich szprych, co tworzy krzyże.

Charakterystyka krzyżowych zaplotów

Największą zaletą tego rodzaju zaplotów jest opieranie się szprych o siebie, co tworzy charakterystyczne krzyże. Dzięki temu tak zaplecione koła mają większą sztywność boczną i są bardziej odporne na przenoszenie sił skręcających na obręcz niż byłoby to w przypadku prostego zaplotu szprych bez krzyży. Krzyżowanie wymusza jednak stosowanie szprych o większej długości, co wpływa na masę kół. Krzyżowe zaploty cechują się mniejszą sztywnością wzdłużną od zaplotu na tzw. słoneczko. Zdarza się stosowanie różnych rodzajów zaplotów krzyżowych po obu stronach koła.

Rodzaje krzyżowych zaplotów kół

Rodzaje krzyżowych zaplotów uzależnione są od ilości opierających się względem siebie szprych, co decyduje o ilości krzyży. Przy danym kole o stałych wymiarach zaplot o większej ilości krzyży zawsze będzie wymuszał zastosowanie dłuższych szprych. Wyróżnia się krzyżowe zaploty:

  • na 2 krzyże – każda szprycha krzyżuje się tylko z dwoma jej najbliższymi. Stosowane dla lżejszych osób i w rowerach szosowych;
  • na 3 krzyże – często najbardziej typowy i najczęściej spotykany, szczególnie w rowerach górskich rodzaj zaplotu koła. Często uważany za dobrze współpracujący z hamulcami tarczowymi ze względu na odpowiednie sztywności w danych kierunkach;
  • na 4 krzyże – każda szprycha krzyżuje się z czterema najbliższymi co dodatkowo zwiększa wytrzymałość.