Oficer rowerowy

Oficer rowerowy – jest to stanowisko zajmowane przez osobę w urzędzie miasta, która odpowiedzialna jest za rozwój i kontrolę ruchu rowerowego na obszarze danego miasta. Stanowisko nazywane jest także pełnomocnikiem do spraw rowerów, a określenie oficer pochodzi od zagranicznego określenia tego typu stanowiska – „cycling officer”.

Obowiązki oficera rowerowego

Oficer rowerowy jest rzecznikiem interesu rowerzystów. Jego rola to monitorowanie sytuacji w mieście dotyczącej ruchu rowerowego, a także, w zależności od miasta, współpraca z wydziałami ruchu w celu opracowywania nowych rozwiązań sprzyjających interesom rowerzystów. Jest to np. opracowanie miejsc dla budowy nowych dróg dla rowerów, tak, by współgrały z istniejącą infrastrukturą pod względem ruchu rowerowego, a także inwentaryzacją istniejącej infrastruktury.

Pierwszego oficera rowerowego powołano w Warszawie w roku 2006. Obecnie sporo większych miast posiada w urzędach miejskich takie stanowisko. Powołuje się także oficerów wojewódzkich mających za zadanie koordynację ruchu rowerowego na obszarze całego województwa.