Przepisy rowerowe

Przepisy rowerowe – obowiązujące w Polsce zawierają się głównie w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym wraz z jej nowelizacjami, co nazywane jest potocznie kodeksem drogowym. Obejmuje ona m.in. prawa i obowiązki rowerzystów.

Przepisy dotyczące rowerzystów

Gdzie można poruszać się rowerem

Zgodnie z obowiązującym prawem rowerzysta w ruchu drogowym może poruszać się po:

  • drogach i pasach dla rowerów – z których jest obowiązany korzystać, jeśli istnieją w kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić;
  • chodniku – rowerzysta może się nim poruszać w kilku szczególnych przypadkach: przy złych warunkach atmosferycznych, gdy opiekuje się dzieckiem poniżej 10 roku życia, gdy biegnie on wzdłuż drogi z dopuszczalną prędkością powyżej 50 km/h i ma powyżej 2 metrów szerokości przy braku drogi rowerowej;
  • ciągu pieszo-rowerowym – zachowując szczególną ostrożność i ustępując pieszym;
  • jezdni – przy jej prawej krawędzi lub poboczem, jeśli istnieje i nadaje się do jazdy. Szczególnym przypadkiem jest możliwość jazdy lewą stroną (jak pieszy) podczas opieki nad dzieckiem poniżej 10 roku życia.

Rowerzyści nie mogą poruszać się po drogach ekspresowych i autostradach.

Ruch rowerowy względem innych pojazdów

Niektóre obowiązujące rowerzystów przepisy odnoszące się do poruszania się względem ruchu innych pojazdów:

  • obowiązek jazdy prawą stroną pasa ruchu w odległości do 75 cm od krawędzi, z możliwością zjazdu na środek lub do lewej strony w przypadku skrzyżowań;
  • prawo do korzystania ze śluz rowerowych ustawiając się przed pozostałymi pojazdami;
  • pierwszeństwo przed pojazdem skręcającym w drogę poprzeczną oraz na przejeździe dla rowerów;
  • możliwość poruszania się obok innego rowerzysty lub motorowerzysty, gdy nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu;
  • możliwość jazdy w kolumnie liczącej do 15 rowerów lub wózków rowerowych;
  • możliwość wyprzedzania innych pojazdów od prawej strony.