Zaplatanie koła

Zaplatanie koła – to proces łączenia elementów składowych koła rowerowego podczas jego budowy.

Na czym polega zaplatanie kół rowerowych

Zaplecenie koła polega na połączeniu piasty będącej jego centralną częścią z obręczą na obwodzie przy pomocy szprych. Wykonuje się to ręcznie lub maszynowo, gdzie do maszynowego zaplatania używa się wysoce wyspecjalizowanych maszyn. Ręczne zaplatanie koła nie jest czynnością bardzo skomplikowaną, jednak wymaga precyzji i doświadczenia by wykonać to poprawnie i z dużą dokładnością. W związku z tym zaplatanie kół traktowane jest przez niektórych mechaników rowerowych jako oddzielne rzemiosło.

Proces zaplatania koła polega na odpowiednim przekładaniu szprych przez otwory w kołnierzu piasty i łączeniu ich z otworami w obręczy przy pomocy nypli, do czego konieczny jest klucz do nypli w odpowiednim rozmiarze. Czasem stosuje się także podkładki pod nyple, które ułatwiają centrowanie koła i rozkładają nacisk na obręcz na większej powierzchni. Cały proces polega na odpowiednim zaplataniu szprych względem siebie. Ostatnim etapem jest centrowanie koła, do czego przydaje się centrownica do kół. Ma on na celu zapewnienie jak najbardziej równego obrotu koła względem osi bez bicia w żadną ze stron.

Podczas precyzyjnego zaplatania koła wykorzystuje się także takie narzędzia jak przymiar do centryczności pomagający w odpowiednim ustawieniu obręczy względem środka piasty oraz tensometry do idealnego ustawienia naciągu szprych.

Sposoby zaplatania koła

W zależności od zastosowania stosuje się różne sposoby ułożenia szprych względem siebie. Do typowych należą zaploty krzyżowe, gdzie wszystkie szprychy krzyżują się z sąsiadującymi oraz jego przeciwieństwo – zaplot prosty, zwany potocznie słoneczkiem, w którym szprychy prowadzone są zgodnie z promieniem koła nie dotykając szprych sąsiadujących. Do mniej typowych należą sposoby łączące obie te metody.