Kross level B3 wieczorem oświetlony 6 listopada 2019

Kolejna nocna zmiana i 6°C.

Nocne zamiany lecą jedna za drugą.

Temperatura utrzymuje się w granicach 6-10°C w ciągu dnia. Wieczorem jednak utrzymywała się na poziomie 6°C. Trasa przejechana przy takich warunkach bo bez deszczu jeszcze bardziej przyjemna. Zza chmur przebijał się księżyc ale ponownie zdjęcia nieudane, jedynie rower i oświetlenie udało się dobrze uchwycić. Poranek to szybki powrót do domu przy około 5°C.


Butelki Brita

English: Another night shift and 6 ° C.

Night swaps follow one after the other.

The temperature stays within 6-10 ° C during the day. In the evening, however, it remained at 6 ° C. The route traveled under such conditions because without rain even more pleasant. The moon pierced from behind the clouds but again the photos failed, only the bike and lighting were able to capture well. The morning is a quick return home at around 5 ° C.

Zdjęcia / Photos:

Wał zalewu Chechło w Trzebini wieczorem 6 listopada 2019


Dzbanki Brita


Rower kross level B3 oświetlony wieczorem Prox Dual Power 2x Cree 6 listopada 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/WECKCAkNp1

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.