Tama zalewu Chechło wysoki poziom wody zdjęcie black and white 24 maja 2019

Kolejny alert RCB wieczorem.

Podtopienia po opadach deszczu.

Wieczorne opady deszczu nie były takie jak dzień wcześniej gdyż tak nie zmokłem. Jadąc do pracy postanowiłem sprawdzić w rzeczywistości jaki poziom ma rzeka Chechło gdyż rano widziałem dosyć wysoki niż zwykle stan wody. Jadąc wzdłuż rzeki od osiedla niepodległość w Chrzanowie aż do ulicy Henryka Sienkiewicza w Trzebini rzeczywiście poziom wody był bardzo wysoki w niektórych tylko miejscach na równi ze ścieżką po której jechałem to jest zarazem fascynujące i przerażające gdyż jutro czyli w piątek ma przyjść fala wezbraniowa na Wiśle i nawet nie chcę myśleć jakie tam są warunki bo na pewno gorsze. Na odcinku który pokonałem do rzeki Chechło dopływa Luszówka i Pstrużnik tam też wysoki poziom wody. Wyjeżdżając już na asfalt zauważyłem zalany odcinek drogi Głowackiego między wjazdem nad autostradą a starym parkingiem Zalewu Chechło, wróciłem się również w kierunku damy aby zobaczyć poziom wody jaki jest na początku. Drobna dziura w asfalcie przy barierce mostku nieopodal ulicy Głowackiego możliwe że się powiększy bo widać że jest podmyta a niedawno asfalt tam kładli. Temperatura zaś około 12°C i tak jak wspomniałem nie zmokłem tak jak dzień wcześniej ale to też dzięki temu że tak nie padało. O poranku wracając z pracy przyjechałem się częściowo tą samą drogą co wieczorem ale już poziom wody był troszkę niższy jak również ul Głowackiego nie była już zalana, zobaczymy co będzie później.

English: Another RCB alert on the evening.

Inundation after rainfall.

The evening rainfall was not like the day before because I did not get wet. Coming to work, I decided to check what level the Chechło River is in, because in the morning I saw a rather high water level than usual. Riding along the river from the estate of independence in Chrzanów to Henryka Sienkiewicza Street in Trzebinia, the water level was very high in some places just like the path on which I was driving it is fascinating and frightening because tomorrow is the freshet wave on the Vistula and Friday I do not even want to think about the conditions there, for surely worse. In the section that I crossed to the Chechło River flows Luszówka and Pstrużnik, there is also a high water level. Leaving the forest road, I entered the asphalt road and noticed flooded section of the road Głowackiego between the entry over the highway and the old parking lot of the Chechło Lagoon, I also returned in the direction of the lady to see the water level at the beginning. A small hole in the asphalt near the railing near Głowackiego St. it is possible that it will increase because you can see that it is washed and recently laid asphalt there. The temperature and about 12°C and as I mentioned, I did not get wet like the day before but it’s also because it did not rain like that. In the morning returning from work I came partly on the same road as in the evening but the water level was a bit lower as well as Głowacki Street was no longer flooded, we will see what will happen later.

Zdjęcia / Photos:

Luszówka i Chechło podniesiony poziom wody wieczorem Chrzanów 23 maja 2019 Luszówka podniesiony poziom wody wieczorem 23 maja 2019 Luszówka wieczorem podniesiony poziom wody w kilku miejscach 23 maja 2019 Podniesiony poziom rzeki Chechło wieczorem pod mostem niedaleko szpitala w Chrzanowie 23 maja 2019 Pstrużnik i Chechło podniesiony poziom wody wieczorem 23 maja 2019 Zalany odcinek ulicy Głowackiego w Trzebini, Chechło wieczorem 23 maja 2019 Tama zalewu Chechło wieczorem, wysoki poziom wody 23 maja 2019 Podmyty i oberwany kawałek asfaltu przy mostu na ulicy Głowackiego w Trzebini, tama i Ośrodek Rekreacyjny Chechło 23 maja 2019

Pulsometr/ Heart rate monitor:

Time: 35’38

Hi: 181

Lo: 77

Avg: 141

Cal: 433

Fb: 39,12

BMI: 19,89

Fl: 1

145>>71

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/oLqcQqHNWW

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.