Ślimak we mgle ulica Głowackiego Trzebinia 10 maja 2019

Mgła i ślimaki.

Poranek trochę podobny.

Z tą różnicą że zamiast pięknego wschodu słońca mgła i wilgoć jej towarzysząca przy 7°C więc chłodno. Nie oznacza to jednak że źle się jedzie w takich warunkach czuć bryzę połączoną ze spalinami w niektórych miejscach.

English: Fog and snails.

The morning is a bit similar.

With the difference that instead of the beautiful sunrise, the fog and moisture accompany it at 7 ° C so cool. This does not mean, however, that it is bad to drive in such conditions feel the breeze combined with the exhaust in some places.

Zdjęcia / Photos:

Ulica 29 Listopada we mgle Chechło 10 maja 2019 Ulica Topolowa o poranku we mgle Chrzanów 10 maja 2019 Ślimak na chodniku przy ulicy Głowackiego w Trzebini 10 maja 2019Pajęczyna i Ośrodek Rekreacyjny Chechło we mgle 10 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/KbJ5uv2azW