Na chwilę przed startem 18 Mini Cracovia Maraton 2019 27 kwietnia Krakowskie Błonie

Mini Cracovia Maraton 2019 im. Piotr Gładkiego

Chwila przerwy po parkrun Chrzanów…

Podróż z Miłoszem do Krakowa, korki na autostradzie i w samym Krakowie również problem z zaparkowaniem gdziekolwiek, ale udało się przed „końcem” wydawania pakietów. Koszulka, żel energetyczny, żelki z guaraną, numer startowy z czipem, naklejka z numerem i duży czarny worek na śmieci. Co do ostatniego to nie miałem pojęcia co będę sprzątał, ale wyjaśniło się po co te worki 😀 własnie na rzeczy do spakowania podczas pobytu w depozycie :). Po ogarnięciu tematów czekaliśmy na start zobaczyliśmy obywateli Kenii którzy się przygotowywali do biegu nie wiem czemu ale stwierdziliśmy że te osoby wygrają pierwsze miejsca w kategorii mężczyzn i kobiet i się nie pomyliśmy, wygrali czasy 12 i 13 minut na odcinku 4,2 km są dla mnie nie osiągalne no chyba że bym ich próbował na rowerze wyprzedzić. Nam udało się zakończyć z czasem 22:20 minut mogliśmy biegnąć szybciej ale to za rok będzie do poprawy. Miejsca 283 i 285 w open i w kat. M30 miejsca 61 i 62 co uważam za dobre.

Powrót z Krakowa jeszcze gorszy bo korki większe ale to tutaj standard po 14:00.

English: Mini Cracovia Maraton 2019 im. Piotr Gładkiego

A moment of break after Parkrun Chrzanów…

 A journey with Milosz to Krakow, traffic jams on the highway and in Krakow itself also we had a problem with parking anywhere, but we managed to pickup at „finish” the starter pack. T-shirt, energy gel, guarana jelly beans, starter number with a chip, sticker with number and a large black garbage bag. As for the last one, I had no idea what I would clean up, but it was explained why these bags: D just for things to pack when staying in the deposit :). After covering the topics we waited for the start, we saw citizens of Kenya who were getting ready for the run, I do not know why but we stated that these people will win the first place in the men and women category and we did not make up the 12 and 13 minutes they win on a distance of 4.2 km will give me not reachable unless I try to overtake them on the bike. We managed to finish with time 22:20 minutes, we could run faster but this year will be better. Places 283 and 285 in open and category M30 places 61 and 62 which I think is good.

The return from Krakow is even worse because the traffic jams are even bigger but this is the standard after 14:00.

Zdjęcia / Photos:

Medal 18 Mini Cracovia Maraton 27 kwietnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Pasek odpiął się podczas biegu. / The belt was unfastened while running.

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/EqVjwXUbfW