MTB wieczorem, całodniowy upał odpuszcza ale nie sarna.

Zdjęcie nawet udane.

Jadąc do pracy wieczorową porą postanowiłem troszkę zmienić trasę, nie zmienia to faktu że i tak dość ciepło nawet jak na tą godzinę. Pod koniec już skręcając w ulicę kwiatową na Wodnej przy przejeździe kolejowym napotkałem sarnę która nawet nie uciekała, ja miałem wrażenie że jest oswojona. A to dlatego że udało mi się przejechać kawałek zawrócić i zrobić zdjęcie ona nadal stała w tym samym miejscu. Przy tylu spotkaniach z tymi zwierzętami jak na razie to było najbardziej owocne jeżeli chodzi o zdjęcia.

Poranek na dwóch kółkach krótki i trasa tak samo, jak najbardziej skrócona do minimum. Jedyna poranna ochłoda pozostaje bez zmian. 

English: MTB in the evening, all-day heat lets go but not roe deer.

Photo even successful.

Going to work in the evening I decided to change the route a bit, it does not change the fact that it is quite warm even for this hour. At the end, already turning into Kwiatowa street at Wodna at the railway crossing, I encountered a deer that did not even run away, I had the impression that it is tame. And this is because I was able to drive a bit back and take a picture she was still standing in the same place. With so many meetings with these animals so far it was the most fruitful in terms of photos.

A short morning on two wheels and the route as short as possible to the minimum. The only morning refreshment remains unchanged.

Zdjęcie / Photo:

Sarna wieczorem, przejazd kolejowy w Trzebini na Wodnej przy ulicy Kwiatowej 28 sierpnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji o treningu / More info about training:

https://strava.app.link/58RK82nVwZ