Ulica Głowackiego widok na parking ośrodku rekreacyjnego Chechło we mgle 5 listopad 2019

Na nockę, mgła po deszczu i 10°C

Nie trafiłem w deszcz.

Wilgoć w powietrzu wielka ale to zwykle po deszczu tak bywa, dodatkowo temperatura w granicach 10 stopni i miejscowo mgła ograniczająca widoczność. Z uwagi na wszechobecną wodę przyjechałem mokry do pracy.

O poranku ta sama wilgotność i analogicznie podobna sytuacja tylko że 8°C i mniejsza mgła.


Dzbanki Brita


English: Evening, fog after rain and 10 °C

I didn’t hit the rain.

Humidity in the air is great but it usually happens after rain, in addition, the temperature within 10 degrees and locally fog that limits visibility. Due to the ubiquitous water I came wet to work. In the morning the same humidity and similarly similar situation, only 8 ° C and less fog.

Zdjęcie / Photo:

Trakt pieszo-rowerowy przy ulicy Topolowej w Chrzanowie 5 listopada 2019


Butelki Brita

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/DeoQxXu9n1

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.