Skuwacz do łańcucha rowerowego

Skuwacz do łańcucha rowerowego – to narzędzie umożliwiające łączenie i rozdzielanie ogniw łańcucha rowerowego. Bywa nazywany rozkuwaczem.

Budowa skuwacza

Konstrukcja skuwacza najczęściej opiera się na zasadzie działania małego imadła. Odpowiednie rozmiary urządzenia pozwalają na umieszczenie w jego mechanizmie łańcucha, którego ogniwa odpowiednio opierają się na nieruchomych elementach skuwacza. Ruchoma śruba o końcu o odpowiednim kształcie pozwala natomiast na wyciskanie sworznia łączącego ogniwa. W rezultacie wyciśnięcie sworznia powoduje rozdzielenie ogniw i rozpięcie łańcucha. W analogiczny sposób przez wciskanie sworznia można połączyć łańcuch tym samym urządzeniem.

Zastosowanie skuwacza

Skuwaczem można jednocześnie skuć i rozkuć łańcuch rowerowy. Jego zastosowanie umożliwia poprawne i dokładne skucie łańcucha oraz rozkucie bez uszkadzania elementów łańcucha.