Nie tak upalnie jak słońce za chmurami Chrzanów 16 czerwca 2019

Niedzielne 12 godzin pracy.

Po nocce i na 18:00 do roboty.

Krótki sen i upał na zewnątrz nie pomaga w odpoczynku, który jest tak bardzo potrzebny. Na szczęście po południu troszkę chmur dzięki którym temperatura schodziła się o kilka stopni, to wystarczyło żeby poprawić samopoczucie. Sporo osób odpoczywało aktywnie w niedzielę, przynajmniej ja tyle widziałem na trasie.

English: Sunday 12 hours of work.

After the night shift and at 18:00 to work.

Short sleep and outdoor heat does not help in the rest that is so much needed. Luckily in the afternoon, a little clouds that let the temperature go down by a few degrees, it was enough to improve the well-being. A lot of people actively rested on Sunday, at least I saw so much on the route.

Zdjęcia/ Photos:

Słońce za chmurami, odpoczynek od upałów Chrzanów 16 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak/Lack off

Więcej informacji / More info:

https://strava.app.link/sJJRVQhnBX