Poranek nad zalewem Chechło w Trzebini, piękny widok i kaczki 24 czerwca 2019

Niedzielne MTB przed pracą.

Źrebce, Piła Kościelecka, Bolęcin, Nieporaz, Regulice, Puszcza Dulowska, Młoszowa, Trzebinia i 30 km+.

Wieczorny trening zrealizowany tak jak zakładałem, temperatura odpowiednia a więc nie za gorąco. Trasa częściowo asfaltem a częściowo lasem w którym pełno owadów w powietrzu, najlepiej oddychać przez nos. Nie spotkałem dużo osób uprawiających sport tak jak dzień wcześniej, ale to nie oznacza że nikt nie trenuje. Poprawiłem swoje czasy na „KOM-ach” puszczy Dulowskiej, ale okazuję się że dużo zostało jeszcze do zwiększenia wytrzymałości intensywnego treningu. Te 30 kilometrów na rowerze zleciało mi dosyć szybko.

Poranek to powrót leśna trasą przy zalewie Chechło, jeszcze większość ludzi spała gdyż tylko jednego wędkarza napotkałem, oraz 2 kacze rodzinki z czego jedna dość wielka.

English: Sunday MTB before work.

Żrebce, Piła Kościelecka, Bolęcin, Nieporaz, Regulice, Puszcza Dulowska, Młoszowa, Trzebinia and 30 km +.

Evening training carried out as planned, the temperature is right and therefore not too hot. The route is partially asphalt and partly a forest in which the insects are full of air, it is best to breathe through the nose. I have not met many people doing sports like the day before, but that does not mean that nobody trains. I improved my time on the „KOM” Dulowskiej forest, but it turns out that a lot has been to increase the endurance of intensive training. Those 30 kilometers on the bike flew quite quickly.

The morning is the return of the forest route along the Chechło reservoir, most people have slept because I met one fisherman, and two Duck families, one of them quite big.

Zdjęcia / Photos:

Środek geograficzny powiatu Chrzanowskiego 23 czerwca 2019 Tenczyński park krajobrazowy, województwo Małopolskie ulica Ferdynanda Wspaniałego Regulice 23 czerwca 2019 Rower kross level b3 Rudno 23 czerwca 2019 Zachód słońca łąki w Trzebini 23 czerwca 2019 Zachód słońca w Trzebini przy PKP 23 czerwca 2019 Jedenastoosobowa wielka rodzina kaczek nad zalewem Chechło w Trzebini o poranku 24 czerwca 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Time: 1:45’56

Hi: 179

Lo: 52

Avg: 133

Cal: 1160

Fb: 139

BMI: 20,66

Fl: 1

148>>76

Więcej informacji More info:

https://strava.app.link/h0wOqc7lMX