Mgła i deszcz wieczorem na ulicy Głowackiego w Trzebini 15 maja 2019

Nocka pierwsza i druga.

Pogoda przepiękna😊

Ulewa🌧️🌧️🌧️ taka że szkoda gadać tak wyglądała podróż na pierwszą nockę. Przed samym przyjazdem już byłem cały mokry. Po pracy to samo może troszkę mniej padało wysuszone już ubrania zaś są mokre a temperatura około 6°C. W międzyczasie test butów Shimano SH-MT34 nadal nie przemakają i to bez ochraniaczy. A jedyne miejsce które jest mokre to skarpetka powyżej kostki, tędy dostaje się tylko woda do środka, jak na razie jestem zadowolony i polecam zakup tych butów. Połączenie ich z ochraniaczami przeciwdeszczowymi gwarantuje suchość stopy.

Na drugą nocną zmianę jadąc rowerem nie zmokłem aż tak jak wczoraj bo akurat deszcz nie padał a jeżeli chodzi o temperaturę to około 9°C. Wszech obecna wilgoć, wszędzie mokro i może z uwagi na tą temperaturę wydawało mi się cieplej a przecież to tylko kilka stopni różnicy.

English: Night shift first and second.

The weather was beautiful😊

It’s raining 🌧️🌧️🌧️, it’s a pity to talk, that’s how a trip to the first Night shift looked like. Before the arrival I was already wet. After work, the same may have dropped the dried clothes a little less, while the clothes are wet and the temperature is about 6°C. In the meantime, the Shimano SH-MT34 Shoe Test still does not get wet and without protectors. And the only place that is wet is a sock above the ankle, this way you get only water inside, so far I’m happy and I recommend buying these shoes. Combining them with rain protectors guarantees dryness of the foot.

On the second night shift when riding a bicycle, I did not get wet as much as yesterday because the rain did not fall, and when it comes to temperature it’s about 9 ° C. Any present humidity, everywhere wet and maybe because of this temperature it seemed to me warmer, but it’s only a few degrees of difference.

Zdjęcia / Photos:

Wyjazd z wału ośrodka rekreacyjnego Chechło po deszczu wieczorem 15 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Time: 35’21

Hi: 171

Lo: 62

Avg: 142

Cal: 369

Fb: 29,70

BMI: 19,89

Fl: 1

133>>69

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/jIzRmDIEIW