Dzień przed wigilią deszcz nad zalewem Chechło w Trzebini 23 grudnia 2019

Nocka przed Wigilią

W deszczu

Całą trasę padało więc suchy do pracy nie przyjechałem, rower co prawda na tym skorzystał gdyż się przy okazji „umył”. I tak musiałem go umyć drugi raz tylko już czystą wodą.

Wracając z pracy również padał deszczu, może w mniejszym stopniu ale dodatkowo wiał wiatr. W obu przypadkach udało mi się wysuszyć ubrania zanim ruszyłem w drogę.

English: Night shift before Christmas Eve

In rain

The whole route was raining, so I didn’t come to work, the bike did benefit because it was „washed”. And so I had to wash it a second time only with clean water.

Returning from work, it was raining, perhaps to a lesser extent, but in addition the wind was blowing. In both cases, I was able to dry my clothes before I hit the road.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

Nadal brak / Still none

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://www.endomondo.com/users/14255880/workouts/1440684855

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.