Po deszczu ulica Głowackiego zalew Chechło wieczorem animacja 19 września 2019

Nocna zmiana w środę i czwartek.

Dwa dni jeden wpis.

W środę temperatura 9°C w drodze do pracy czyli nie tak źle bo zawsze mogło by być gorzej np deszcz. To samo pomyślałem wracając rano po nocce przy 6°C jak się później okazało to deszcz się zjawił. Trasa bez jakiś rewelacji, jak również bez problemów dosyć krótka gdyż przeziębienie nadal trwa.

Czwartek chłodniej niż dzień wcześniej, dodatkowo po deszczu mgła się zrobiła a temperatura spadła. Tym razem udało się uniknąć przemoczenia więc do pracy dojechałem prawie suchy, kałuże trochę zmoczyły ale to nic. Mgła miejscami dosyć spora ale do przeżycia, bywało gorzej. Niedaleko klasztoru w Trzebini jadąc od strony zalewu Chechło przede mną na drogę wyskoczyła sarna tym razem „na szczęście” nie tak blisko mnie jak to bywało parę razy, w sumie to i tak lepiej niż dziki. Poranny powrót do domu mglisty ale jednak przy temperaturze 4°C a więc chłodny.

English: Night shift on Wednesday and Thursday.

Two days one entry.

On Wednesday, the temperature of 9 ° C on the way to work or not too bad because it could always be worse, e.g. rain. I thought the same thing coming back in the morning after a night at 6 ° C, as it turned out later, the rain appeared. The route without any revelations, as well as without problems quite short because the cold is still going on.

Thursday is cooler than the day before, in addition, after the rain fog became and the temperature dropped. This time I managed to avoid getting wet, so I got to work almost dry, the puddles got a little wet, but that’s nothing. The fog is quite large in places but to survive, it was worse. Near the monastery in Trzebinia, driving from the Chechło reservoir in front of me, a deer jumped out of the road this time „luckily” not as close to me as it has been a few times, all in all it’s better than a wild boar’s. Morning return home foggy but still at 4 ° C and so cool.

Zdjęcia / Photos:

Most na ulicy Głowackiego Trzebinia nad autostradą A4 18 września 2019 Parking za mgłą po rewitalizacji zalewu Chechło wieczorem 19 września 2019 Ulica Głowackiego po deszczu Trzebinia wieczorem 19 września 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/8rfC4w3n7Z