Źródełko pod Bukowicą odwiedzone podczas Nordic Walking 17 marca 2019

NW Libiąż, Rezerwat przyrody Bukowica.

Nordic walking z Libiąża w stronę źródła pod Bukowicą i z powrotem.

Pogoda przepiękna i jak zamówiona 18°C. Wiaterek wiał w szczególności na wzniesieniu w Libiążu, za to przepiękne widoki na góry, ale to pod koniec. Start 10:00 z parkingu przy Kościele Rzymskokatolickim pw. św. Barbary w kierunku źródełka pod Bukowicą. Po drodze zaliczyliśmy źródełko w Libiążu i kierunek Rezerwat przyrody Bukowica. Następnie kierunek źródło pod Bukowicą po drodze mijając skałki i jaskinie w rezerwacie. Na miejscu krótki odpoczynek na jabłka, wodę i pora zbierać się w drogę powrotną trasą podobną tylko że tym razem obok gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji Zagórze. W kolejnym etapie ulicą Dębnicką, Wyrowcową i Wojciecha reszta bez większych zmian. Minęliśmy zniszczony, do remontu mostek na rzece Chechło małą zagrodę z końmi, kucykami w Zagórczu. Ostatnim etapem niedzielnego Nordic Walking było wejście na wzniesienie w Libiążu skąd rozpościerał się piękny widok okolic i przy dobrej pogodzie a taką mieliśmy widok gór który był niesamowity. Po chwili rozmyśleń przeszliśmy obok wieży obserwacyjnej skąd już na parking było blisko.

Podziękowania za wspólny marsz Ani, Ani, Emili i Miłoszowi, dodatkowo Miłoszowi za zorganizowanie tego spaceru. Oraz wszystkim za świetną zabawę i miłe towarzystwo.

English: NW Libiąż, Zagórze.

Nordic walking from Libiąż to the source near Bukowica and back.

The weather is beautiful and as ordered 18°C. The wind blew in particular on the elevation in Libiąż, but the beautiful views of the mountains. But this is the beginning of our march at the end. Start 10:00 from the parking lot at the Roman Catholic Church. St. Barbary towards the spring below Bukowica. Along the way, we have counted the spring in Libiąż and the direction of the Bukowica Nature Reserve. Then the source direction near Bukowica on the way passing the rocks and caves in the reserve. On the spot, a short rest on apples, water and time to gather back on the route similar only this time next to the Municipal Sports and Recreation Center of Zagórze. In the next stage, the streets of Dębnicka, Wyrowcowa and Wojciecha, the rest without major changes. We passed the damaged, overhauled bridge on the Chechło River, a small enclosure with horses, ponies in Zagórczu. The last stage of the Sunday Nordic Walking was the climb to the hill in Libiąż, where there was a beautiful view of the surrounding area and good weather, and we had a view of the mountains that was amazing. After a moment of reflection, we went past the observation tower from where it was close to the parking lot.

Thanks for the joint march of Ani, Ani, Emila and Miłosz, and to Miłosz for organizing this walk. All for great fun and nice company.

Zdjęcia / Photos:

Wzniesienie i widok z niego  na Libiąż 17 marca 2019 Nordic Walking w kierunku źródełka pod Bukowicą 17 marca 2019 Rezerwat przyrody Bukowica zbliżenie liści w zimie 17 marca 2019 Boginka z dzbankiem przy źródełku pod Bukowicą 17 marca 2019 Niedaleko wieży widokowej Libiąż widok na Zagórze 17 marca 2019 Nordic Walking niedaleko wieży widokowej w kierunku Libiąża 17 marca 2019

Pulsometr / heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji / More info:
https://strava.app.link/sEtmKfLcaV
https://www.endomondo.com/users/14255880/workouts/1284422887