O mnie / About me

Kilka słów o mnie / Few words about me

Moją ulubioną codzienną aktywnością fizyczna jest głównie jazda na 2 kółkach przez cały rok, uwielbiam biegać, pływać jak również snowboard, na ten ostatni mam najmniej czasu rzekł bym prawie wcale. Podliczając to już prawie 10 lat codziennej jazdy na rowerze, z bieganiem rozpocząłem przygodę w 2016 roku i nie zamierzam przestać tylko takie sporadyczne biegi. Ale dopiero w 2018 zacząłem biegać częściej i w miarę systematyczniej, pod koniec roku przygoda z Parkrun Chrzanów rozpoczęta. Od końca 2017 roku opisuje swoje codzienne treningi i zmagania związane z ich wykonywaniem 365 dni w roku.

English:

My favorite daily physical activity is mainly riding on two wheels all year round, I love running, swimming as well as snowboarding, the last one I have the least time I would say almost at all. Including this for almost 10 years of daily cycling, I started my adventure in running in 2016 and I’m not going to stop only such sporadic runs. But it was not until 2018 that I started running more often and more systematically, at the end of the year the adventure with Parkrun Chrzanów was started. From the end of 2017, I describe my daily trainings and struggles related to their performance 365 days a year.

Przemyślenia / Thoughts

Cały rok na jazdę rowerem, bieganie czy też pływanie to za mało. / The whole year for riding a bike, running or swimming is not enough.

Każdy dzień jakiejkolwiek aktywności fizycznej daje nam siłę i poprawia samopoczucie wraz z wzrostem kondycji, kluczem do tego jest wytrwałość. / Every day of any physical activity gives us strength and improves well-being with increasing fitness, the key to this is perseverance.

Zamarznięte Chechło w Trzebini rowerem365 styczeń 2018 -17 stopni

Podejście do ćwiczenia / Approach to exercises

Zimową porę uważam za najlepszą do uprawiania sportu. Według mnie przyjemnie się jeździ na rowerze, jak również biega wymaga to co prawda przyzwyczajenia, kondycji, zdrowia ale nad tym można popracować. Każdy może spróbować tylko trzeba pozbyć się wymówek i popatrzeć na wszystko pod innym kątem, bo największa blokada jest w naszej głowie.

English:

In the winter season, I consider it the best for sports. In my opinion, it’s nice to ride a bike, as well as running it requires the habits, condition, health, but you can work on it. Everyone can only try to get rid of excuses and look at everything from a different angle, because the biggest block is in our head.

Współpraca / Cooperation

Zainteresowała Cię ta strona chciała byś, bądź chciał byś abym przetestował wszystko związane z tematem rowerowym i fotografią 365 dni w roku w warunkach codziennej eksploatacji, a nie tylko na potrzeby jednego filmiku bądź recenzji pisz śmiało. Chcesz dodawać swoje treści, wpisy, lub współpracować/współtworzyć/reklamować się? zapraszam do kontaktu poprzez adres mailowy lub w formularzu poniżej.

English:

You were interested in this site, would like you, want me to test everything related to the topic of cycling and photography 365 days a year in the conditions of everyday use, and not only for the needs of one video or review, write boldly. Do you want to add your content, entries, or co-create / co-create / advertise? I invite you to contact via email address or in the form below.

Komentarze / Comments

Jeżeli spodobało ci się coś bądź nie to pisz śmiało w komentarzach przeczytam i odpowiem na wszystkie. / If you liked something or not, write it in the comments and read it and answer it all.

Zapraszam również do programu partnerskiego Ceneo.pl.