Ulica Głowackiego w Trzebini podczas deszczu zbliżenie asfaltu 5 maja 2019

Ostatni dzień majówki 2019.

Zimno i deszcz na koniec długiego weekendu.

Końcówka majowej dłuższej przerwy deszczowa i z niską temperaturą. Podróż jednak przyjemna na dwóch kółkach bo nawet deszcz mi nie przeszkadzał. Ruch spory gdyż to czas powrotów więc nie ma co się dziwić tak naprawdę ale po aktywnym wypoczynku czas wracać do codzienności i treningów. W tym roku udało mi się uczestniczyć w większej ilości imprez w majowy długi weekend niż w 2018 mam nadzieję że za rok będzie jeszcze więcej, pod warunkiem że będę miał wolne.

English: The last day of the May weekend 2019.

Cold and rain at the end of a long weekend.

The end of May’s longer rainy and low temperature break. The journey, however, pleasant on two wheels because even the rain did not bother me. Traffic disputes because it’s a time of returns so it’s no wonder really but after an active vacation time to come back to everyday life and training. This year, I managed to participate in more events in May’s long weekend than in 2018, I hope that for next year will be even more, provided that I will be free.

Zdjęcia / Photos:

Kross Level B3 podczas deszczu w drodze do pracy ulica Głowackiego w Trzebini 5 maja 2019 Pięknie kwitnąca roślinność podczas ostatniego dnia majówki i deszczu 5 maja 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off.

Więcej informacji / More info: https://strava.app.link/rmBMrnD5sW