Księżyc nad Chrzanowem 12 stycznia 2020

Ostatnia nocka w tygodniu

Zaległy wpis z 11.01.2020

Jednak wilgoć czuć w powietrzu a ze wszystkich w tym tygodniu nocnych zmian to ta ostatnia jednak najprzyjemniejsza nawet z tą odrobiną mżawki. Księżyc udało się wreszcie sfotografować ale dopiero w trakcie jazdy po pracy. Kilka godzin i marsz NW z okazji 28 finału WOŚP.

English: Last night shift of the week

Overdue entry from 11.01.2020

However, moisture can be felt in the air and of all the night shifts this week is the last but the most pleasant even with a bit of drizzle. The moon was finally photographed but only after driving after work. A few hours and NW march on the occasion of the 28 WOŚP final.

Zdjęcia / Photos :

Ulica Stalowa w Trzebini wieczorem 11 stycznia 2020
Pulsometr / Heart rate monitor:

141 bpm Średnie tętno / 141 bpm Average heart rate

172 bpm Maksymalne tętno / 172 bpm Maximum heart rate

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/3AXs6GIgb3

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.