Panorama pronnej mgły przy ulicy Topolowej Chrzanów 2 sierpnia 2019

Piątek i sobota MTB plus mgła o poranku.

Miejscowo występująca mgła przez ostatnie dwa dni.

Naprawdę jest przyjemnie rano, ale to głównie dzięki temu że jest chłodno. Krótka trasa w piątek przed pracą jaki po to głównie dojazd do i powrót. Dosyć dobrze naprawiona dziura przy mostku na ul Głowackiego, tama przy ośrodku rekreacyjnym Chechło.

Dziś natomiast na środku drogi przy byłej elektrociepłowni w Trzebini spotkałem sarnę która nawet nie chciała usunąć się jadącemu z naprzeciwka radiowozowi policyjnemu. Ale po chwili oddaliła się w kierunku lasu, co prawda auto tak jak ja nie jechaliśmy szybko ale dziwne zachowanie.

Popołudniu przez dwa dni gorąco i duszno ale trasa tak jak wspominałem prosta i krótka.

English: Friday and Saturday MTB plus fog in the morning.

Locally occurring fog for the last two days.

It’s really nice in the morning, but it’s mainly because it’s cool. Short route on Friday before work, which is mainly for getting to and returning. A well-repaired hole at the footbridge to Głowackiego St., a dam near the recreation center Chechło.

Today, however, in the middle of the road at the former heat and power plant in Trzebinia, I met a deer that did not even want to get rid of the police car coming from the opposite direction. But after a while she moved away towards the forest, although the car like me did not drive fast but strange behavior.

In the afternoon, just like for two days hot and stuffy but the route, as I have mentioned, was simple and short.

Zdjęcie/ Photo:

Zalew Chechło o poranku w wakacje 3 sierpnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/xqvnCf5fQY