Poranna mgła nad zalewem Chechło 21 sierpnia 2019

Piątek i sobota na dwóch kółkach.

Trochę zaległości.

W sumie to 4 aktywności fizyczne w ciągu dwóch dni a mianowicie w piątek i sobotę. Temperatura względna bo wieczorami było ok 10°C lecz o poranku już w granicach 3-6°C. Co prawda popołudnia piękne i ciepło ale wracając do jazdy to była ona wieczorem i rano a wtedy temperatura była niższa. Udało mi się zrobić kilka zdjęć porannego wschodu słońca nad zalewem Chechło przez te dwa dni lecz wybrałem najlepsze zdjęcie.

English: Friday and Saturday on two wheels.

A little backlog.

In total, there are 4 physical activities in two days, namely on Friday and Saturday. The relative temperature because in the evenings was about 10 ° C but in the morning already within 3-6 ° C. It is true that afternoons are beautiful and warm but returning to the ride it was in the evening and in the morning and then the temperature was lower. I managed to take some photos of the morning sunrise over the Chechło reservoir during these two days but I chose the best photo.

Zdjęcie / Photo:

Poranna mgła nad zalewem Chechło 21 sierpnia 2019
Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://www.strava.com/activities/2726457844