Ulica Głowackiego test oświetlenia rowerowego Prox Dual Power 2x Cree Trzebinia 7 stycznia 2020

Pierwsza nocka 2020

Początek serii nocnych zmian

Niby różnica 3 stopni Celsjusza ale miałem wrażenie że jest chłodniej chociaż było cieplej niż w dniu wczorajszym czyli 6 stycznia. Suche powietrze uprzyjemnia jazdę na rowerze a trasa niedługa i bez żadnych zdarzeń.

W drodze powrotnej nad ranem dziś temperatura -1°C i wrażenie jakby próbował padać śnieg.

First night 2020

Beginning of a series of night shifts

Like the difference of 3 degrees Celsius but I had the impression that it is cooler although it was warmer than yesterday or January 6. Dry air makes cycling more pleasant and the route is short and without any incidents.

On the way back in the morning today the temperature is -1 ° C and it seems as if it was trying to snow.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/WsdxPoXy52

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.