DK79 Trzebinia Święto Trzech Króli poranek 6 grudnia 2020

Pierwsze kilometry w 2020

U mnie od 6 grudnia czyli w Święto Trzech Króli.

Mam na myśli oczywiście kilometry na rowerze, bo innych to już od nowego roku było sporo. Głównie spacer ale ruch to zdrowie. Temperatury spadły poniżej zera co dla mnie jest jak najbardziej dobrą informacją. Poranek dziś był przyjemny suche powietrze i -5°C w sam raz na rower, dodatkowo słaby wiatr i wszechobecny lecz nie całkowity brak ludzi i pojazdów rzadko jest spotykany no ale w końcu święto dziś.

W drodze powrotnej temperatura w granicach zera, plus przebijające się miejscami przez chmury słońce, trasa najkrótsza możliwa za to ruch na drodze już spory.

English: The first kilometers in 2020

For me since December 6, that is, on the Epiphany.

I mean, of course, kilometers on the bike, because there have been many others since the new year. Mainly a walk but movement is health. Temperatures have fallen below zero, which is the best news for me. The morning today was pleasant dry air and -5 ° C just right for a bike, in addition, weak wind and the ubiquitous but not complete lack of people and vehicles is rarely seen but finally the holiday today.

On the way back, the temperature within zero, plus the sun breaking through the clouds in places, the shortest route possible but the road traffic is already considerable.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/d7kHJk2112

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.