Księżyc nad Chrzanowem 6 października 2019

Po 10 dniach przerwy chorobowej

Powrót do codziennego treningu.

I zdziwienie od razu gdyż temperatura wyraźnie spadła około 3°C w drodze do pracy. Pora przyzwyczaić się do chłodu, który uważam że jest lepszy od upału. Pięknie księżyc widać było, zdjęcia jednakże nieudane ale spróbuję ponownie jutro.

O poranku temperatura jeszcze bardziej zmieniła się bo aż -2°C czyżby mrozy nadchodzą? Z prognozy pogody wynika że nie ale zobaczymy.

English: After 10 days of sick leave

Return to daily training

And immediately surprised because the temperature clearly dropped around 3 ° C on the way to work. It’s time to get used to the cold which I think is better than the heat. Beautifully the moon was visible, but the photos failed, so I will try again tomorrow. In the morning the temperature changed even more because -2 ° C, is the cold coming? The weather forecast shows that no but we will see.

Zdjęcie / Photo:

Trakt pieszo-rowerowy ulica Topolowa Chrzanów wieczorem 6 października 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/w8noILXiB0

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.