Ciek Wodna Trzebinia niedaleko osadnika 16 luty 2020

Po dłuższej przerwie.

Czyli 14 dni bez rowerowego treningu.

Przerwa spowodowana feriami zimowymi oraz aktywnym odpoczynkiem tylko bez roweru udało się jednak pobiegać, spacerować oraz nawet odbyć Nordic Walking z dziećmi w sumie około 40 km. Temperatura w sobotę w niedzielę podobna po południu około 10 do 12 stopni, brak śniegu i słonko świeci. Pogoda nie przypomina zimowej którą spotkaliśmy Zakopanym podczas przerwy. Wracając jednak do obecnych warunków na zewnątrz to jakby wiosna się już rozpoczynała, co prawda wieczorem chłodno ale jak na razie w dzień ciepło. Ja nie lubię takiej pogody chodzi mi o skoki temperatury bo w dzień trzeba się „lżej” ubrać a wieczorami zaś cieplej, dodatkowo trzeba to całe ubranie ze sobą wozić i zostaje mniej miejsca na najbardziej potrzebne części i narzędzia. Jedyne pocieszenie że nie padał deszcz bo przynajmniej sucho, jednakże z uwagi na jazdę przez zabłocony las to rower nadaje się do mycia szybciej niż się wydaje.

English: After a long break.

So 14 days without cycling training.

The break caused by winter holidays and active rest only without a bike however, we managed to run, walk and even Nordic Walking with children once passed about 40 km in total. The temperature on Saturday is similar in the afternoon around 10 to 12 degrees, no snow and the sun is shining. The weather does not resemble the winter one we met in Zakopane during the break. Returning, however, to the current conditions outside, it is as if spring has already begun, admittedly cold in the evening but so far in the day warm. I don’t like such weather, I mean temperature jumps because in the day you have to „light” and in the evenings warmer, in addition, you need to bring all the clothes with you and less space for the most needed parts and tools. The only consolation that it was not raining because at least dry, however, due to riding through the muddy forest bike has to be washed faster than it seems.

Zdjęcia / Photos:

Pulsometr / Heart rate monitor:

148 ud./min średnie tętno / 148 bpm average heart rate
186 ud./min maksymalne tętno / 186 bpm maximum heart rate

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/6ErdFrdR73

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.