Logotyp rowerem365.pl

Po tłustym Czwartku

Piątek i dniówka z temperaturą w granicach 2°C o poranku, dosyć przyjemna po ostatnich dość „ciepłych” dniach zimy.

Pora spalić trochę kalorii po zjedzonych pączkach dzień wcześniej co prawda tylko 3 ale zawsze coś. Do dosyć suche powietrze z rana tak więc przyjemnie się jechało do pracy. w drodze powrotnej na odwrót temperatura kilka stopni wyższa ale do tego wiatr, deszcz, grad, śnieg z deszczem i z powrotem grad. A to wszystko na odcinku 5 km dawno takich warunków atmosferycznych nie widziałem.

Dwa zaległe wpisy z poniedziałku i wtorku umieszczam tutaj są to 4 w sumie przejazdy razem ok 22 km. Temperatura podobna rano jak i po południu, pogoda również. O poranku mokro po deszczu, a po południu w sumie to samo, tylko temperatura trochę wyższa o kilka stopni. Tak czy inaczej bez zdjęć a spowodowane to w sumie brakiem czasu na ich zrobienie przy tak krótkiej trasie i warunkami na drodze.

Butelki filtujące BRITA

English: After Fat Thursday

Friday and the first shift with the temperature within 2 ° C in the morning, quite pleasant after the last quite „warm” days of winter.

Time to burn some calories after eating donuts the day before, admittedly only 3 but always something. The air was quite dry in the morning, so it was nice to go to work. on the way back, the reverse temperature is a few degrees higher, but also wind, rain, hail, snow with rain and hail back. And all this for a distance of 5 km I have not seen such atmospheric conditions for a long time.

Two outstanding entries from Monday and Tuesday I put here are 4 total trips about 22 km in total. The temperature is similar in the morning and afternoon, the weather is also similar. In the morning it is wet after rain, and in the afternoon it is the same, only the temperature is a little higher by a few degrees. Anyway, no pictures and this is due to the lack of time to take them with such a short route and road conditions.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

140 ud./min średnie tętno / 140 bpm average heart rate
172 ud./min maksymalne tętno / 172 bpm the maximum heart rate

Więcej informacji na temat treningu / More info about training:

https://strava.app.link/8DOyRjCih4

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.