Księżyc nad zalewem Chechło 11 sierpnia 2019

Polowanie na księżyc kolejne podejście i nocna zmiana cd.

Wieczór troszkę chłodniejszy i brak odblasków.

Pogoda idealna na rower wieczorową porą, a do tego spotkać można było sporo osób wracających z zalewu Chechło. Jedni na nogach a inni na rowerach sporo jednak rzekł bym nawet 9 na 10 jechało/szło bez jakiegokolwiek odblasku. A to już niebezpieczeństwo nawet na trakcie pieszo rowerowym, najgorsze jest to że niektórzy z dziećmi i całymi rodzinami szli a w taki sposób dają zły przykład. Dodatkowo są kompletnie niewidoczni, stwarza to duże zagrożenie zdrowia i życia dobrze że mam dobre oświetlenie rowerowe czyli Prox Dual Power 2x Cree XML-T6 dzięki temu z daleka dostrzegam użytkowników drogi. Niestety większość osób ma nieodpowiednie lub za słabe oświetlenie rowerowe dlatego ledwo widzą co się dzieje przed nimi ale lepsze takie niż wcale bo przynajmniej są widoczni dla innych. Zachęcam do zakładania odblasków, obecnie na każdym rajdzie bądź imprezie rowerowej można dostać za darmo ewentualnie kupić za około 2 złote chociaż podejrzewam że i taniej. Taki odblask potrafi naprawdę poprawić bezpieczeństwo sam się już o tym przekonałem nie raz w przeciągu ostatnich 11 lat codziennej jazdy na rowerze. Zapraszam do oglądnięcia Panasonic Lumix G90. Zdjęcia zrobione telefonem nie tym aparatem, tak wiem że nie wyraźne.

English: Moon hunt another approach and night shift cd.

Evening a bit cooler and no glare.

The weather is perfect for a bike in the evening, and you could meet a lot of people returning from the Chechło reservoir. Some on their feet and others on bicycles, however, I would say even 9 out of 10 rode without any glare. And this is a danger even when cycling, the worst is that some with children and entire families were walking and in this way set a bad example. In addition, they are completely invisible, which poses a great threat to health and life, good that I have good bicycle lighting, i.e. Prox Dual Power 2x Cree XML-T6, thanks to which I can see road users from a distance. Unfortunately, most people have inadequate or too poor bicycle lighting, so they can barely see what is happening in front of them but they are better than not at all because at least they are visible to others. I encourage you to wear reflectors, now you can get for free at every rally or cycling event for around 2 zlotys, although I suspect that it is cheaper. This reflector can really improve safety and I have already convinced myself of this many times in the last 11 years of everyday cycling. I invite you to watch Panasonic Lumix G90. Pictures taken with the phone not with this camera, so I know it is not clear.

Zdjęcie / Photo:

Pochmurny poranek nad Chechłem słońce wychodzi 12 sierpnia 2019

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack off.

Więcej informacji o treningu / More info about training:

https://strava.app.link/vyNBju3C4Y