Poranny śnieg ulica Księdza Jakuba Kamieńskiego Chrzanów 2 grudnia 2019

Poniedziałek i Wtorek mtb.

Czyli pierwszy i drugi dzień.

Poranek w poniedziałek -1°C wokół jakiś śnieg i ślisko. Trasa krótka tak samo powrotna tylko że temperatura już powyżej zera. Brak jednak czasu a więc brak również zdjęć.

Wtorek zaś bardziej śliski gdyż śnieg troszkę poruszył, lecz przy temperaturze powyżej zera zrobiło się błoto. Droga do i z pracy również krótka bez żadnych zdarzeń.

English: Monday and Tuesday mtb.

So the first and second day.

Monday morning -1 ° C around some snow and slippery. The short route is just the same, except that the temperature is above zero. However, there is no time, so there are no photos.

Tuesday is more slippery because the snow has moved a bit, but at temperatures above zero it got mud. The way to and from work is also short without any incidents.

Zdjęcia / Photos:

Brak / Lack of

Pulsometr / Heart rate monitor:

Brak / Lack of

Więcej informacji na temat treningów / More info about training’s:

Poniedziałek: https://www.strava.com/activities/2905506500

Wtorek: https://www.strava.com/activities/2907523166

Przeczytam każdy komentarz, zawsze możesz wyrazić swoją opinię do której zachęcam.